Themabijeenkomst Zorg 26 mei

Themabijeenkomst Zorg 26 mei

IMG_0148Werkgroep BWIH kijkt tevreden terug op de themabijeenkomst Zorg. Met ruim 25 betrokkenen werd er maandagavond 26 mei gebrainstormd over hoe een carebrede kleinschalige woonvorm in Hengevelde er qua zorgverlening uit zou kunnen zien. In kleine groepjes werd hier per doelgroep over nagedacht. Aan de hand van verschillende casussen en thema’s werden veel nuttige ervaringen en nieuwe invalshoeken gedeeld. Deze worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de plannen van BWIH.

Gespecialiseerd personeel

Wat sterk naar voren kwam was de behoefte aan 24-uurszorg door gekwalificeerd personeel. De vraag is echter of dit mogelijk is in de carebrede kleinschalige woonvorm. Door de bundeling en centralisatie van de zorgvraag zijn er misschien wel mogelijkheden, zoals direct oproepbaar personeel, maar een garantie zoals in een verpleegtehuis kan niet gegeven worden. De verschillen per doelgroep kwamen ook duidelijk boven tafel. Hiervoor is gespecialiseerd personeel noodzakelijk. Toch werd ook benadrukt dat de bewoners zoveel mogelijk zelf moeten blijven doen. Zelfredzaamheid maar ook samenredzaamheid zijn hierbij de kernwoorden.

Valkuil?

De verwachtingen van het ‘noaberschap’ zouden een valkuil kunnen zijn. De bereidheid van vrijwilligers en mantelzorgers is namelijk niet vanzelfsprekend. Hiervoor moet een nieuwe, duidelijke structuur gecreëerd worden. Dit zal niet altijd makkelijk gaan. Door de aanstaande veranderingen in het zorglandschap moet er dus een cultuuromslag bij Hengeveldenaren plaatsvinden. Bedrijfsleven, verenigingen en dorpsgenoten moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden om hun steentje bij te dragen. Anderzijds zijn veel mensen of bedrijven wel bereid om te helpen, als ze maar even gevraagd worden.

IMG_0147Dagbesteding

Voor bewoners met een verstandelijke handicap (zoals autisme) is dagbesteding een zwaarwegend thema. Ritme en structuur zijn erg belangrijk, en daarnaast zijn inkomsten uit werk vaak noodzakelijk. Het zou fijn zijn als Hengeveldse ondernemers hierin zouden meedenken. Ook andere vormen van dagbesteding, bijvoorbeeld een middag in de week een activiteit, zouden misschien wel bij een Hengeveldse ondernemer kunnen plaatsvinden. Deze activiteiten moeten natuurlijk geen overlap hebben met activiteiten die nu al door bijvoorbeeld de Pellehof georganiseerd worden, BWIH richt zich namelijk op andere doelgroepen. Wel is het goed om deze mogelijkheden te onderzoeken en waar mogelijk samen te werken.

Vervolg themabijeenkomst

Naast zorgspecifieke thema’s werden ook andere onderwerpen aangesneden, zoals de indeling van de appartementen. Daarnaast kwam naar voren dat de balans tussen de verschillende doelgroepen erg belangrijk is. Deze moet bewaard blijven. Het is dan ook logisch dat deze avond een vervolg krijgt, zodat specifieker op het thema ‘zorg’ ingegaan kan worden, maar ook andere onderwerpen aan bod komen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.