BWIH op Open Bedrijvendag Hengevelde

slide-1

Werkgroep BWIH staat op 7 september met een stand op de Open Bedrijvendag in Hengevelde. Tijdens deze dag geeft BWIH informatie over de plannen voor de carebrede kleinschalige woonvorm die zij in Hengevelde wil gaan realiseren. Ondernemersvereniging SIO is vanaf het begin nauw betrokken bij dit project.

Werkgroep ‘Blijven Wonen In Hengevelde’ wil een carebrede kleinschalige woonvorm in Hengevelde gaan realiseren. Dit is een beschutte woonvorm voor verschillende doelgroepen waar bewoners meer zorg en begeleiding kunnen krijgen dan in de thuissituatie. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen die niet meer de zelfregie over hun leven hebben en bij wie mantelzorg niet volstaat. In de huidige situatie moeten zij verhuizen naar een woonvorm buiten Hengevelde. BWIH streeft ernaar dat deze mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Leden van de werkgroep geven tijdens de Open Bedrijvendag informatie over bijvoorbeeld de beoogde doelgroepen, de huisvesting, de zorg en de rol van de gemeenschap hierin. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief en om actief mee te denken over de invulling van de woonvorm. Uiteraard is er ook alle ruimte voor vragen.

De stand van BWIH is te vinden in de hal van HEBO Kunststof (Het Wegdam 1). De Open Bedrijvendag Hengevelde wordt gehouden op zondag 7 september van 11.00 – 17.00 uur.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.