Voor wie?

Voor wie is BWIH bedoeld?

Niet iedereen kan in deze woonvoorziening gaan wonen. Om voor een plek in aanmerking te komen moet er een zorgindicatie zijn. Tot de beoogde doelgroepen behoren dementerende ouderen, mensen met lichamelijke problemen (door bijv. herseninfarct, Parkinson, MS) en jongeren en ouderen met verstandelijke beperkingen. 

Hieronder staan een aantal (gefingeerde) voorbeelden:

Leven na CVA (beroerte)

Sinds zijn beroerte is Anton (70) rechtszijdig verlamd en heeft hij last van een spraakstoornis (afasie). Hij kan zich niet goed uiten, en voor zijn mantelzorgers is het moeilijk in te schatten of zaken wel duidelijk voor hem zijn. ’s Nachts heeft Anton vaak zorg nodig. Het wonen in de thuissituatie is hierdoor voor zijn familie te zwaar geworden.

AutismeSien 01

Sien is een 33-jarige vrouw met een ernstige vorm van autisme. Ze krijgt dagelijkse verzorging, maar haar mantelzorgers zijn uitgeput geraakt en weten niet hoe het nu verder moet. Sien heeft veel behoefte aan structuur en regelmaat. In een prikkelarme omgeving voelt ze zich het meest op haar gemak en blijft ze rustig.

Leven met dementieMartha 01

Martha (76) heeft als gevolg van dementie steeds meer moeite zich te oriënteren in tijd en plaats. Ze weet vaak niet meer welke dag het is of waar ze is. Ook gaat ze steeds vaker dwalen. Martha kan niet meer voor zichzelf zorgen; ze raakt ondervoed en ze vereenzaamt.

Verstandelijke beperking

Peter is 40 jaar en heeft het syndroom van Down. Zijn hele leven is hij met veel plezier actief bij lokale verenigingen en iedere week maakt hij zijn vaste rondje langs verschillende ondernemers. Peter is erg sociaal ingesteld en geniet enorm van zijn vele contacten in het dorp. Peter woont nog bij zijn broer en schoonzus, maar de zorg voor Peter wordt hen langzaamaan te zwaar.