Over BWIH

Waarom BWIH?

Hengevelde is een bloeiende gemeenschap met een rijk bedrijfs- en verenigingsleven. Er zijn veel voorzieningen in Hengevelde, ook op gebied van zorg. Maar wie de zelfregie over zijn of haar leven verliest en bij wie informele zorg niet meer volstaat kan niet in Hengevelde blijven. Zij moeten verhuizen naar bijvoorbeeld Haaksbergen, Delden of Goor en worden verzorgd in een voor hen vreemde omgeving. Sociale contacten en activiteiten verdwijnen hierdoor.

Op een zeker moment krijgt iedereen hier binnen zijn of haar omgeving mee te maken. Uit statistieken blijkt dat binnen de Hengeveldse gemeenschap op dit moment ongeveer 24 mensen binnen onze doelgroep vallen. Denk hierbij aan mensen met dementie, een verstandelijke beperking of iemand die een beroerte heeft gehad. Zij wonen nu meestal buiten Hengevelde.

Daarom BWIH!

Werkgroep ‘Blijven Wonen In Hengevelde’ wil daarom een carebrede kleinschalige woonvorm in Hengevelde gaan realiseren. Dit is een beschutte woonvorm voor verschillende doelgroepen (vandaar ‘carebreed’) waar bewoners meer zorg en begeleiding kunnen krijgen dan in de thuissituatie. Door deze extra zorg en veiligheid kunnen de bewoners blijven wonen in de gemeenschap van Hengevelde. Sociale contacten en de betrokkenheid met het dorp blijven dus intact. Mensen kunnen hun vertrouwde leven blijven leiden.

Samen zorgen

De zorg en begeleiding wordt gegeven door zorgprofessionals, ondersteund door moderne zorgtechnologie. Iedere bewoner krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft, maar er wordt ook gekeken naar wat een bewoner nog zelf (of met enige hulp) kan. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt.

vrijwilligers2

Maakt u zich sterk voor uw medemens?

In de nabije toekomst zal er, vanwege aanstaande bezuinigingen in de zorgsector, steeds vaker een beroep gedaan worden op mantelzorg, familie, vrienden en kennissen. Daarom is het fijn dat mensen in hun eigen gemeenschap kunnen blijven wonen. De gemeenschap moet haar steentje bijdragen, en hierover moeten goede afspraken gemaakt worden. Bijdragen kan op veel manieren. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers die helpen bij het koken of het onderhoud in de tuin, maar ook aan familie die tijdens een bezoekje even de woonkamer helpt afstoffen.

Samen wonen

De kleinschalige woonvorm heeft voor elke bewoner een eigen appartement met zit/slaapkamer, keukenblok en sanitair. Ook is er plek, voor een echtpaar bijvoorbeeld, om samen te wonen. Het gebouw heeft per woongroep gemeenschappelijke voorzieningen zoals een gezamenlijke woonkamer, een gezamenlijke keuken en een personeelsruimte. De inrichting van deze ruimtes vindt plaats in overleg met de bewoners.

In principe kan de bewoner tot het eind van zijn of haar leven in de kleinschalige woonvorm blijven. Alleen in het geval van probleemgedrag of wanneer een instituut met gespecialiseerde zorg beter is voor de bewoner zal iemand moeten verhuizen. Dit soort verhuizingen zal uitzonderingen zijn. De carebrede kleinschalige woonvorm is immers niet bedoeld als ‘tussenstation’ voor het verpleeghuis.

Uniek project

De plannen van BWIH zijn uniek vanwege twee elementen. In de eerste plaats is er de koppeling van doelgroepen (ouderen en mensen met een verstandelijke beperking). Deze koppeling is nodig om in een klein dorp een dergelijke voorziening te realiseren, anders wordt de voorziening te klein en dus te duur.

De inbedding in de sociale infrastructuur van het dorp is ook vernieuwend. De afspraken die de gemeenschap hiervoor maakt met professionele instanties worden vastgelegd in een convenant. Naast de hulp van de aanwezige professionele zorgverleners is er namelijk ook een belangrijke rol weggelegd voor familie, vrienden en dorpsgenoten. Zij zorgen ervoor dat de kosten voor optimale zorg in Hengevelde zo laag mogelijk blijven. Andersom draagt het project weer bij aan de leefbaarheid van de lokale gemeenschap!

Hoe nu verder?

Om nu echte stappen te kunnen zetten gaan we met hulp van de inwoners van Hengevelde concrete invulling geven aan onze plannen, zodat we kunnen komen tot een passend welzijns- en zorgconcept, een financieel haalbaar exploitatiemodel en een huisvestingsconcept. Dit vormt een solide basis voor de uitwerking en de uiteindelijke realisatie van deze carebrede kleinschalige woonvorm.

Bij het opstellen van de concepten en het toetsen van de haalbaarheid zijn T-Projects, Ten Dam Architecten en Jacco copy & concept betrokken.